Supply Chain Management (SCM)

Hvorfor optimering af din forsyningskæde

Det er helt afgørende for din virksomhed, at din forsyningskæde understøtter det overordnede forretningskoncept. Og giver dig konkurrencekraft på alle parametre.

Forsyningskædestrategien skal adressere områderne for planlægning, indkøb/leverandørrelationen, produktion, logistik (distribution & returlogistik), lager, kundeservice/kunderelationen samt de værktøjer, som sikrer fremdrift, sammenhæng og gennemsigtighed.

Vi er stærke fortalere for, at der skal være veldefinerede succeskriterier for forsyningskæden.

Vi tilbyder:

 • Vi starter hos dine forbrugere/kunder – hvad ønsker disse, og hvordan vil du levere bedre på disse ønsker end dine konkurrenter?
 • Indadtil vil vi fokusere på omkostningerne, kapitalbindingerne og kompleksiteten. I den
  moderne verden, som vi lever i, vil vi naturligvis også have fokus på medarbejderne, produktkvalitet, risiko/agilitet og ikke mindst bæredygtighed.
 • I forbindelse med optimering af forsyningskæden vil vi oftest anbefale, at der også ses på
  automatisering, digitalisering, make or buy på komponent- og færdigvareniveau, offshoring samt fabriksstruktur.

Fordele ved ProvenExperience

 • Meget hurtig indlæringskurve – vi bruger kun ledere med erfaring fra lignende stilling.
 • Vi sidder i virksomheden – og bliver en del af jeres leder-team.
 • Kort aftaleperiode og kort opsigelse = fleksibel omkostning.
 • Ingen indirekte eller skjulte personaleomkostninger/alt er inkluderet i prisen.

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig