Strategi-implementering

Hvorfor eksternt input til strategi-implementering

Strategivalg er måske virksomhedens vigtigste beslutning, – og den beslutning ligger hos ejerne. Den største opgave er implementering af strategien. Det kræver indsigt, ressourcer og investering.

Vores erfaring er, at de fleste virksomheder har udarbejdet en strategiplan – ofte supporteret af eksterne konsulenter.

Men det kniber som regel med ressourcer til at implementere strategien – og måske de enkelte strategier for hvert fokusområde, – for alle har jo travlt med daglig drift.

Vi tilbyder:

 • Overblik over konsekvenserne af virksomhedens strategi – hvilke ændringer kræver det at implementere den.
 • Markedsindsigt.
 • At belyse de interne succeskriterier:
  • Interne flaskehalse i produktion og logistik.
  • Har vi den rigtige og tilstrækkelige organisation?
  • Er vores produkter konkurrencedygtige – teknologisk, designmæssigt og prismæssigt?
  • Er de fysiske rammer (bygninger m.m.) tilstrækkelige?
 • Udarbejdelse af handlingsplaner, som driver virksomheden frem mod målet.

Ovennævnte er kun eksempler. Og vi deltager gerne i hele processen eller delelementer.
Hvis din virksomhed allerede har en god markedsbeskrivelse, så arbejder vi ud fra den.

Fordele ved ProvenExperience

 • Meget hurtig indlæringskurve – vi bruger kun ledere med erfaring fra lignende stilling.
 • Vi sidder i virksomheden – og bliver en del af jeres leder-team.
 • Kort aftaleperiode og kort opsigelse = fleksibel omkostning.
 • Ingen indirekte eller skjulte personaleomkostninger/alt er inkluderet i prisen.

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig