Produktionsoptimering

Hvorfor produktionsoptimering

En effektiv produktion og effektive arbejdsprocesser er naturligvis forudsætningen for en stærk konkurrenceevne. I de fleste virksomheder er der forbedringspotentiale – i større eller mindre grad.

Udarbejdelse og implementering af en plan til forbedring vil ikke alene øge produktiviteten og dermed frigøre ressourcer. Eliminering af fejl vil også højne arbejdsglæden hos medarbejderne og det ”booster” forbedringen yderligere.

Vores eksperter har været denne opgave igennem mange gange og har den erfaring, der kræves for hurtigt at kunne spotte, hvor der er potentiale – også i processerne på tværs af organisationen.

Vi tilbyder:

  • Udarbejdelse af baseline – analyse, potentialer, prioriteringer.
  • Afdækning af stærke og svage led i værdikæden.
  • Analyse af flow – flaskehalse, maskinstop.
  • Definition af projekt: mål, organisering, ressourcer, tid, KPI.
  • Og vigtigst af alt: Implementering.

Fordele ved ProvenExperience

  • Meget hurtig indlæringskurve – vi bruger kun ledere med erfaring fra lignende stilling.
  • Vi sidder i virksomheden – og bliver en del af jeres leder-team.
  • Kort aftaleperiode og kort opsigelse = fleksibel omkostning.
  • Ingen indirekte eller skjulte personaleomkostninger/alt er inkluderet i prisen.

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig