Vi er specialister i følgende brancher:

Vi sikrer altid at levere de kompetencer, som er nødvendige for at løse en given opgave.

Det indebærer, at vi tillige har tilknyttet et netværk af specialister, som vi til en given opgave benytter os af, for at bidrage med den specialviden, der måtte være behov for.

ProvenExperience har ingen geografiske begrænsninger og påtager sig opgaver både i ind- & udland.